Snel zoeken

Disclaimer

Welkom bij RentSeeDo, geboekt, betaald, geregeld! De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website. Bij het gebruik of het bezoeken van onze site wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden, onverminderd zijn, helaas de saai te noemen, de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van RentSeeDo.com

U gaat ermee akkoord dat u deze site uitsluitend bezoekt voor uw eigen, persoonlijk gebruik. Het distribueren, aanpassen, publiceren of gebruiken van informatie op deze site, anders dan voor ticketaankoop of het bekijken van algemene of promotionele informatie voor uw persoonlijk gebruik is niet toegestaan, tenzij RentSeeDo.com u daartoe vooraf toestemming heeft verleend. Het gebruik van robots, spiders of andere automatische of handmatige tools om onze website te monitoren of te verstoren, alsmede het gebruik van software of routine die de werking van deze site negatief kan beïnvloeden, is niet toegestaan. U gaat dit allemaal niet doen, maar we moeten het wel even vertellen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

RentSeeDo.com biedt deze website en de inhoud daarvan aan zoals deze op het scherm te zien is (“as is”) en kan zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij zijn wederverkoper van leuke activiteiten en daarom geeft het echter geen garanties met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie, de diensten en de producten op onze website. RentSeeDo.com garandeert voorts niet dat de informatie, de diensten en de producten op deze website geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Evenmin kan RentSeeDo.com het ongestoord functioneren van de site garanderen. Behalve in geval van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van RentSeeDo.com , wijst RentSeeDo.com expliciet alle aansprakelijkheid van de hand voor schade of verlies die direct of indirect het gevolg is van de toegang tot, consultatie of gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de site en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve applicaties, waaronder elektronische communicatie via de site, in zoverre als wettelijk is toegestaan. Sorry voor wederom deze saaie opnoeming van deze feiten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, handelsmerken en afbeeldingen op de site en de intellectuele eigendomsrechten hierop zijn de exclusieve eigendom van RentSeeDo.com of van de aanbieders van de activiteiten of attracties op deze site. Zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van RentSeeDo.com is het de gebruiker van de site niet toegestaan, de inhoud van deze site te kopiëren, te verzenden, te verspreiden of te laten circuleren of de inhoud daarvan beschikbaar te stellen aan derden. Wij zijn wel van het samenwerken maar vinden het leuk als u dit ons even meld.

Hyperlinks

Het is niet toegestaan te linken naar deze site, tenzij u daartoe door RentSeeDo.com bent gemachtigd. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet de eigendom zijn van RentSeeDo.com worden alleen opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site en impliceren niet dat RentSeeDo.com de site of de producten of diensten die daar beschreven worden goedkeurt of onderschrijft. RentSeeDo.com is niet verantwoordelijk en geeft geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites. RentSeeDo.com behoudt zich het recht voor te allen tijde links of programma’s met links te beëindigen.

Wijziging voorwaarden

RentSeeDo.com behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op de site. Bij misbruik van de site of overtreding van de voorwaarden, behoudt RentSeeDo.com zich het recht voor u zonder voorafgaande waarschuwing van de site te verwijderen en u voor toekomstig gebruik uit te sluiten. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie en de toegebrachte schade zal op de veroorzaker worden verhaald. Streng maar rechtvaardig en wel net zo eerlijk.

Indien u meer informatie wilt, kunt u contact met ons opnemen.

Een reservering maken? Wij zijn van 09:00 - 12:00 bereikbaar op: 088-730 7600 Stel je vragen via WhatsApp: +31 9700 1823 131